Tule mukaan nuorisoseuratoimintaan!

Nuorisoseuratoiminta Etelä-Pohjanmaalla

Nuorisoseuratoiminnalla on Etelä-Pohjanmaalla vahvat perinteet ja sen tunnettavuus on alueella hyvä. Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura jäsenseuroineen on toimialueellaan tärkeä ja merkittävä nuoriso- ja kulttuuritoimija. Toiminnan pääpaino on tällä hetkellä teatteri-, tanssi-  ja tapahtumatoiminnassa ja toiminta kattaa kaikki toimialueemme paikkakunnat.

Alavuden nuorten kansantanssiryhmä, ohjaajana Hanna Pantsu. Kuva: Sanna Paloniemi

Lasten ja nuorten osallisuus

Lasten ja nuorten osallisuus nuorisoseuratoiminnassa on merkittävä tekijä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura vahvistaa lasten ja nuorten paikalliseen toimintaan liittyvää koulutustoimintaansa sekä tukeaan jäsenseuroilleen. Jokaisen nuorisoseuran vahvuudet pyritään tuomaan esille ja kehittämään toimintaa niiden mukaisesti. Kehitetään lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia nuorisoseuratoiminnan kehittämisessä.


Paikallisen toiminnan kehittäminen

Nuorisoseuratoiminnan monipuolisuus alueella pyritään kuluvana toimintavuotena tuomaan selkeästi ja näkyvästi esille, jotta sen tavoitettavuus kohentuisi. Nuorisoseuratoiminnan peruselementtejä selkeytetään ja niiden markkinointia kohdennetaan sekä viestiä selkeytetään. Nuorisoseuratoimintaan kuuluu oleellisena osana teatteri, tanssi, musiikki, tapahtumat ja sivistystoiminta. Toiminnan painopisteenä on lasten ja nuorten harraste- ja kulttuuritoiminta ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta.

Laihian Nuorisoseuran lasten peuhukerho. Kuva: Arja Korjus-Hietala

Teatteria Laihian Nuorisoliitolla. Kuva: Minna Lehtimäki

Aktiivisesti toimivat nuorisoseurat tuottavat hyvinvointia

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnalla on todettu olevan myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Kulttuuritoiminta ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä, edistää aktiivista kansalaisuutta, vahvistaa nuorten sosiaalisuutta ja tukee nuorten itsenäisyyttä. Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran toiminnan tarkoituksena on toimia jäsenseurojensa tarpeiden mukaisesti, suunnitellen, kehittäen ja toteuttaen seurojen järjestöllisiä, kulttuurillisia ja nuorisotoiminnallisia valmiuksia ja resursseja toimialueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tanssin Riemuvuosi 2016

Alueellisilla kansantanssitoimijoiden tapaamisilla, ohjaajien koulutuksella sekä uusien ryhmien käynnistämisellä haetaan uutta potkua kansantanssiperinteen kehittämiseen alueella. Tanssin riemuvuoden 2016 tapahtumien suunnittelu aloitetaan yhdessä ohjaajien ja ryhmien kanssa.

Monikulttuurisuuden huomioiminen alueella ja kansainvälisyys

Vuonna 2016 kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen kiinnitetään erityistä huomiota toiminnassamme. Pidämme tärkeänä sitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus ilmaista itseään omaan kulttuuriperinteeseensä peilaten. Osoittamalla, että arvostamme omaa kulttuuriperinnettämme ja ilmaisemalla mielenkiintoa muihin kulttuureihin, annamme arvon ihmisten väliselle vuorovaikutukselle kulttuurin keinoin. Toimimme maahanmuuttajien kotoutumista edistävällä tavalla.

Toimimme yhteistyössä

Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura tekee aktiivisesti yhteistyötä alueen kuntien, järjestöjen, nuoriso- ja kulttuuritoimijoiden sekä oppilaitosten kanssa. arjoamme harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyön aiheita kulttuurituotannon ja nuorisotyön opiskelijoille.